مشهد 93

- از دوم اسفند تا 5 اسفند مشهد بودیم که خیلی سفر خوبی بود و واقعا زیارت خیلی دلچسبی بود. مخصوصا که یکی دوبار بدون حسین رفتم زیارت و همسری زحمت حسین رو کشید خیلی خوب بود. با حسین که می رفتم همش باید حواسم به اون می بود و مرتب براش نقاشی می کشیدم و.. سفر خیلی خوبی بود. خصوصا که وقتی آمدم در عرض یک هفته اون خواسته هام رو گرفتم. خیلی خوشحال شدم. امام مهربانی ها... ممنون...

مونده اون یکی که از همه مهمتره و منتظر اون هدیه بزرگ هستم....

ان شاء ا... اون یکی هم به همین زودی های خیلی خیلی نزدیک می گیرم. چون ایمان دارم به مهربانی امام و رحمت خداوند....

چند تاعکس جدید از پسرک

 

/ 4 نظر / 18 بازدید
mahtab

سلام ریتا جان زیارت قبول همیشه به زیارت و سیاحت ما هم پارسال 5 اسفند رفتیم مشهد انقدر دلم میخواد برم...سال 93 قسمت نشد برم...شاید هم نباید قضاوت کنم خدا رو شکر که حاجت دلتو گرفتی ایشالا اصلیه رو هم خواهی گرفت کاش می گفتی تا بگم برام دعا کنی حسابی منم چند تا حاجت دنیایی دارم اما خجالت می کشم خودم به خاطر اونا برم

خانومه:)

ای جان هزار ماشالا چه بزرگ شده حسین [قلب]

الهام مامان آوینا

ریتا جون زیارتت قبول عزیزم... گل پسرت را هم ببوس خانمی

الهام مامان آوینا

ریتا جون زیارتت قبول عزیزم... گل پسرت را هم ببوس خانمی