کمی اندر احوالات س ی است!

بالاخره بعد از 4 سال ابراز بی مسوولیتی آقایون  اص و ل گر ا  نسبت به سوء مدیریت ا ح مد ی نژ ا د مردم  پاسخ ابراز بی مسوولیتی شون رو دادند! من به هیچ کس ر ا ی  ندادم! چون به نظرم هیچ کدام قابل تایید نبودند و اینکه بین بد و بدتر بخواهم بد رو انتخاب کنم غلطه! اما دلم برای ق ا لی با ف سوخت... چون به نظرم برای همیشه شکست خورد. سایرین چیزی برای از دست دادن نداشتند اما این بنده خدا خیلی دل بسته بود و نمیتونه دیگه کاندید بشه! چون مثل محسن ر ضا یی خودشو مسخره میکنه! بنابراین هم چون اصو لگرایی و هم بی سیاستی خودش رو خورد به محض کاندیداتوری ها - شمی موضع تندی گرفت که آر اء زیادی رو از دست داد. تازه ها-شمی بنده خدا که نه هیچوقت از کسی بد گفته نه کسی رو تخریب کرده و نه هیچ اقدامی که برخلاف منافع مردم بوده! انصافا به صبوری و نجابت ها- شمی ندیدم... به هر حال اینم از پرونده قا ل ی با ف

مسلمه که با وجود این اختلافات داخلی و عدم توانمندی و از همه مهمتر عدم کفایت اح م دی نژ ا د ا ص و لگ را ها ناکام می مانند. به نظر من باید اصلا   اص و ل- گ رایی رو  و جمع کنند. اگر میانگین  آی کیو و توانمندی این دو گروه رو مقایسه کنیم میبینیم که اصلا حرفی برای گفتن ندارند! بهترینشون همین آقایی بود که انقدر آسمانیش کردند و بهش بال و پر دادند و 8 سال ای ران عزیز رو به آتش کشید! این شکست کاملا قابل ژیش بینی بود و اگر غیر از این بود باید متعجب می شدیم! اگر این گروه پیروز می شد دقیقا دوره احم د ی نژ - اد تکرار می شد. نه کا بینه کارآمدی می توانستند داشته باشند چون با    هم نبودند و از کمک هم برخوردار نبودند می شد مثل اح م دی ن ژا د که برای انتخاب وزیر به لیست کانتکتهاش یه نگاهی می انداخت می دید یه دوستی داشته چند سال پیش زنگ می زد بهش حال و احوال و بیا که  و زیرت می کنم! با این بچه بازی ها که نمیشه ممل کت رو اداره کرد! امیدوارم این امیدی که مردم دارند و این شادی بی حد و وصف دیشبشون که ساعت 3 نصف شب نیروی انت ظامی به زور فرستادتشون خونه که بخوابید دیگه صبح شد! تبدیل به ناامیدی نشه

با آرزوی موفقیت برای ساختن ایر انی آباد و آزاد و سربلند

/ 2 نظر / 14 بازدید
ترنج

انشالله خوبي ريتا جونم خوب نوشتي من كه اصلا سياسي نويس نيستم راستش اصلا چيزي هم سرم نميشه [عینک] اما راي دادم خودت كه ميدوني چرا برگشتم خونه حسين را ببوس

ترنج

عزیزم ریتا جونی کجایی ؟ حسین خوبه اوضاع روبراهه