تا م ر د ا د

خیلی نسبت به کارم کم علاقه شدم. میشه گفت از دوران بارداریم که همزمان بود با عوض شدن رئی سم و همزمان با تغییرات محل کارم که همه و همه نشان از بی کفا یتی هست... الان هر روز صبح تا بعد از ظهر فقط کارم رو تحمل میکنم ولی بهش عشق نمی ورزم. البته هنوز با عشق به ارباب رجوعهایم جواب میدم و مطمئنم این تنها کار مفید منه! سال 90 با وجود بارداریم درگیر یه برنامه ای بودیم که از اولش میدونستم جواب نمیده انقدر با اون شرایط بارداریم این برنامه فوق العاده زمان بر و پر دردسر و پر استرس رو انجام دادم و به نحو احسن ولی کاملا بی فایده بود و  اصلا ازش هیچ استفاده ای نشد! خستگی تو تنم موند که من با اون وضعیت انقدر بدو بدو کردم و انقدر اذیت شدم حالا این نتیجه اش هست! خیلی دلم یه رئ یس- ج م ه و ر خوب و قوی می خواد که بیاد این وضعیت رو یه ساماندهی بکنه! خیلی از بی بر نا مگی ها و ه ر ج و م ر ج محیط کا ر م شاکیم! دیگه نمی تونم... حتی تا مرداد هم نمی تونم تحمل کنم!

دوست دارم مرداد هم زودتر از راه برسه و بتونم یه وقتایی اخ بار گوش کنم. چون سالهاست اصلا اخ بار گوش نکردم. اصلا تحمل گوش کردن اخ بار بدی رو که یکریز از تلویزیون پخش میشه ندارم. دوست دارم یه بار تی وی رو روشن کنم و  خ بر های خوب بشنوم. امیدوارم اینبار  م ر د  م  فریب نخورند... اگر  ق ال ی ب اف یا ه اش م  ی   هر کدوم رای بیارند خوبه ولی بغیر از اونا هر کس بیاد یه اح م ددی ن ژ اا د  دیگه است!

/ 0 نظر / 16 بازدید