ولادت حضرت زهرا

فاطمه باغ گلاب است، خدا می داند

فاطمه گوهر ناب است، خدا می داند

فاطمه دختر طاهاست، بگو یا زهرا

فاطمه روح تولاست، بگو یا زهرا

روز زن و مادر بر تمام زنان و مادران دنیا که عاشقانه مهر می ورزند مبارک

/ 2 نظر / 16 بازدید
الهام مامان اوینا

خصوصی داری ریتا جون[گل]

mahtab

بر شما هم مبارک البته با تاخیر عاشقانه مهر ورزیدن... به نکتهی خیلی مهمی اشاره کردی [لبخند]