سلام به همه ی دوستای خوب و  مهربونم . من خیلی سرم شلوغه و دارم بار و بندیلم رو جمع می کنم که شنبه صبح عازم هستیم . کلی خداحافظی و اینا هم مونده . از همه تون مخصوصا غزال جون که عازم سرزمین وحی هست التماس دعا دارم . خیلی به یادتون خواهم بود .

هنوز نمی تونم باور کنم ...

همه نوحه هایی رو که یه روزی با عشق اینکه تو حرم امام حسین گوش کنم رو با خودم برداشتم خیلی از همه شون خاطره دارم . همیشه با دوستام رفتم محمود کریمی برای رسیدن به این روزها دعا کردم  اشک ریختم . دیگه طاقتم تموم شده بد که امام حسین بالاخره دعوت کرد .