چقدر اداره محیط بدیه خیلی زود آدمو خراب میکنه اگه حواست از خودت پرت بشه که با فرق سر میری تو .... نمی دونم تو هر چی رذیلت اخلاقیه !

میدونید وقتی میبینی برای پست یا حتی خیلی پایینتر از اون برای چند ساعت اضافه کار چقدر شان و انسانیت بعضی ها خرد میشه واقعا به این فکر میکنی که من هم می تونم بعد از چندین سال کار توی اداره خودم رو مثل روز اول پاک و بی توقع نگهدارم ؟

روز تودیع و معارفه وزیر خیلی تهوع آور بود هر سخنرانی که می آمد مرتب از وزیر سابق و خصوصا وزیر جدید تعریف می کرد و جالبه که خیلی هاشون می گفتن : ما تا حالا از نزدیک با وزیر جدید کار نکردیم ولی می دونیم که این فضایل اخلاقی و این نقات قوت رو در کارش خواهد داشت . جوری از وزیر جدید که تا حالا ندیده بودنش تعریف می کردن که فکر می کردی سالها مثل نزدیکترین دوست با هم ارتباط داشتن !

اونجا بود که با خودم گفتم : ای کاش به جای پاور پوینت خوش آمدید و ... این جمله شریعتی رو نمایش میدادن :

چاپلوسی علف شیرینی است برای دراز گوشانی که دنبه دارند .

وای خدا چقدر آرزو داشتم وسط اون همه تملق و تصدق و دورت بگردم این جمله رو نمایش میدادن ! مژه