آشفته ام این روزها نمی دونم باید به چه کاری برسم . از اون گذشته دچار کمبود محبت شدم . هم من به همسرم اونقدر که باید محبت نمیکنم و هم اون این روزها کلی کار ریخته رو سرش که نمیتونه به من محبت کنه . حالا اگه معتاد بشم چی ؟ سوال اونایی که کمبود محبت دارن معتاد میشن دیگه ،  تقصیر من نیست .

دیروز خونه خوجلمونو یه کوچولو چیدیم . حبوباتمو رو تمیز کردم داخل ظروفش ریختم . همسر خان شیر آشپزخونه رو عوض کردند و دست آخر هم وسایل برقی رو آوردن حالا میمونه نصب کردنشون .

آرایشگاهم رو هم قطعی کردم رفتم گل سرخ . یکی از همکارام ازم پرسید کجا میری ؟ گفتم گل سرخ . گفت : نری گل سرخ ها ! یکی از دوستای من رفته بود اونجا عین میمون شده بود .    وای وا رفتم ناراحت یعنی منم عین میمون میشم ؟ جزو معروفترین آرایشگاههای تهرانه ، چرا اینجوری فکر میکنه ؟ من کارهاشو دیدم خوب بود که !

لباسم هم این روزا کامل میشه خدا کنه که کار روش خوب در بیاد مدلشو که پرو رفتم خوب در آورده بود . دقیقا مدل ژورنال بود .

امیدوارم همه ی عروسها خوشگل و ناناز بشن یه شبه تو زندگی هر دختری !  قلب