تعطیلات خوبی بود 2 تا پاگشا داشتم که خوب بود و خوش گذشت دایی خودم و عموی همسر خان . بعدشم که برادرزاده گرامی همسری پا گذاشتن تو این دنیایی که همه از اومدنشون پشیمون هستند ! نی نی کوچولوی خوجلی بود . خیلی ناز بود سرخ نشده بود و پیر هم نبود . البته منظورم از پیر پوستشه که مثل بقیه بچه ها مچاله و چروک نیست . بچه ها خیلی معصومند و من عاشق معصومیتشون هستم .

بچه هم که همش خواب بود و چشماش رو ندیدم . آخی از این به بعد یه اسباب بازی دارم نیشخند

ان شاء ا.. به زودی خودم نی نی دار بشم چشمک بیچاره همسری انقدر که بهش میگم : من نی نی میخوام . من نی نی میخواملبخند خب اونم میگه زوده البته خودم هم همین عقیده رو دارم اما نمیتونم دیگه هی باید بگم