من از مسافرت برگشتم . خیلی خوب بود و جای همه تون خالی بود. عزاداری هم مطابق سالهای قبل رفتیم امامزاده علی اکبر چیذر ، محمود کریمی . برخلاف تصورم حرف سیاسی نزد .

از مشهد هم یه چیزایی خریدم . یه لباس برای نی نی جاریم . یکی هم عین همون ولی یه رنگ دیگه برای نی نی آینده خودم مژه آخی ...

خیلی خیلی تو مسافرت دلتنگ همسری بودم و دوست داشتم اونم پیشم بود ولی خب نشد دیگه . جایی هم که بهمون داده بودند خیلی از شهر فاصله داشت و تو بیابون بود . نمی تونستیم با آژانس بریم حرم . اصلا تو اون بیابون کی آژانس لازمش میشد جز ما ؟ خیلی هم کثیف بود ولی به زیارت می ارزید . با ماشین اداره 2 بار رفتیم زیارت . برای همه هم دعا کردم . اگه دعاهام رو قابل بدونن !