بنا به توصیه همدم بانو من و همسری 4 شنبه شب رفتیم دنیای بازی سینما 5 بعدی واقع در خیابان شریعتی چسبیده به بولینگ عبدو . خیلی خیلی حال داد و خوب بود و کل مزه اش هم در همینه که نمیدونی بعد پنجمش چیه ؟ ما 2 تا از فیلماشو دیدیم و مابقی هم در سری های بعدی میریم میبینیم . اولش قرار بود بعد از فیلم بریم آیس پک بخوریم ولی فیلم به من مزه کرد و با کلی اصرار عوض اینکه بریم آیس پک بخوریم رفتیم فیلم دوم رو دیدیم . همسری 5 شنبه می رفت سرکار و می گفت بیا بریم دیر میشه منم گفتم نمیریم دنبال آیس پک عوضش یه فیلم دیگه ببینیم. خیلی هیجان داشت.

دوست دارم بریم چهل سالگی رو هم ببینیم که همسری قراره فردا بره ماموریت و تا یک هفته دیگه نمی تونیم بریمناراحت تازه همسری واسه مهمونی مامانم هم نیست! خیلی بد میگذره تنهایی!